Sromowce Niżne

Sromowce Niżne są jedną z najstarszych wsi na całym Podhalu. Kościół miał ponoć fundować już w 1282 roku biskup Paweł z Przemiankowa jako wotum za uwolnienie z więzienia. Początki Sromowiec Niżnych wiążą się z historią zakonu klarysek ze Starego Sącza, pierwszych właścicielek Sromowiec i z osobą świętej Kingi, dla której w podobnym czasie został wybudowany zamek w Pieninach, którego pozostałości można zwiedzać do dziś. 

Drewniany kościołek, istniejący do dziś, wzniesiono w 1513 roku, był on jednak w czasie swojej historii niszczony – jak podczas powodzi w 1534 i 1608 roku i wielokrotnie przebudowywany. Gruntownie przerobiony (lub odbudowany) został w XVII wieku. W dokumencie z 1812 roku wymienione jest „myto mostowe w niższych Sromowcach”. W 1777 roku w Sromowcach było 68 domostw i 442 mieszkańców, w 1869 już 95 domostw i 542 mieszkańców. Od lat 30-stych XIX wieku nastąpił rozwój spływów przez Przełom Pieniński i rozwój turystyki na trasie Czerwony Klasztor – Trzy Korony. W latach 1907-1914 działało Schronisko Oddziału Pienińskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im Wincentego Pola, a w 1930 roku powstało Schronisko Śląskie – dziś Schronisko Trzy Korony. W 1934 roku powstało, istniejące do dziś,  Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec. W 2006 roku powstał obecny symbol Sromowiec – Kładka rowerowo – piesza na Dunajcu, a w kolejnych latach – 2007 – 2008 we wsi powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków a miejscowość została całkowicie skanalizowana.